Mừng đại lễ giải phóng miền Nam 30/4 “Chương trình đổi Cartridge mực cũ hỏng lấy Cartridge mực thương hiệu Asta mới 100%”

Asta Thu Cu Doi Moi
🇻🇳 Mừng đại lễ giải phóng miền Nam 30/4.
📢 Công ty Gia Linh xin thông báo đến quý khách hàng “Chương trình đổi Cartridge mực cũ hỏng lấy Cartridge mực thương hiệu Asta mới 100%”
🕒 Thời gian từ nay đến hết 30/04/2023
Z4241951015186 Bf6ae1815da2c44e0f267c35cf48d9e1

Trả lời