Khuyến mại tháng 10: ĐÃ KHUYẾN MẠI KHỦNG LẠI ĐƯỢC TÍCH LŨY VỚI VÔ VÀN QUÀ TẶNG

Khuyenmai T10 1 Banner

Thời gian:  Từ ngày 05.10 tới 15.10.2020

Đối tượng: Áp dụng với tất cả các đại lý của công ty Gia Linh trên cả nước.

Km Thang 10

Sản phẩm:  Áp dụng cho các sản phẩm theo list bên dưới

Nội dung:

72HQHI DS-7204HQHI-K1

Mua 4

tặng 1 DS-2CE16D0T-IT3/17D0T-IT3

05/10 ~ 15/10

DS-7208HQHI-K1
D0T DS-2CE16D0T-IR

Mua 10 tặng 1

DS-2CE16D0T-IRP
DS-2CE56D0T-IRP
DS-2CE56D0T-IR
2xx1 DS-2CD2121G0-I

Mua 9

 tặng 1 DS-1LN5E-E/E

DS-2CD2021G1-I
DS-2CD2021G1-IDW1
DS-2CD2T21G1-I
DS-2CD2T21G0-I
DS-2CD2121G0-IS
DS-2CD2121G0-IWS
DS-2CD2T21G0-IS
DS-2CD2121G1-IDW1

Trả lời