MUA HIKVISION – NHÍCH DẾ IPHONE 12 XỊN

Km Hikvision Tháng 10
🎀 Thời gian: Từ ngày 26.10 tới 04.11.2020
🎀 Đối tượng: Áp dụng với tất cả các đại lý của Gia Linh trên cả nước.
🎀 Sản phẩm: Áp dụng cho các sản phẩm theo 2 model sau đây:  DS-2CD1027G0-L và  DS-2CD1327G0-L
🎀 Nội dung: 
MUA 6 TẶNG 1 VỚI CÁC PHẦN QUÀ VÔ CÙNG HẤP DẪN NHƯ IPHONE 12
* 𝟖𝟎𝟎𝐜 : 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟐(𝟔𝟒𝐆𝐁)
* 𝟔𝟎𝟎𝐜 : 𝐋𝐚𝐩𝐭𝐨𝐩 𝐋𝐞𝐧𝐨𝐯𝐨 𝐈𝐝𝐞𝐚𝐩𝐚𝐝 𝐋𝟑𝟒𝟎-𝟏𝟓𝐈𝐑𝐇 𝟖𝟏𝐋𝐊𝟎𝟎𝐗𝐋𝐕𝐍
* 𝟒𝟎𝟎𝐜 : 𝐢𝐏𝐚𝐝 𝟏𝟎.𝟐 𝐈𝐧𝐜𝐡 𝐖𝐢𝐅𝐢 𝟏𝟐𝟖𝐆𝐁 (𝐆𝐞𝐧 𝟖) 𝐍𝐞𝐰 𝟐𝟎𝟐𝟎
* 𝟐𝟎𝟎𝐜 : 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐡𝐮́𝐭 𝐛𝐮̣𝐢 ( 𝐕𝐚𝐜𝐮𝐮𝐦-𝐌𝐨𝐩 𝐒𝐊𝐕𝟒𝟎𝟗𝟑𝐆𝐋 )
* 𝟏𝟎𝟎𝐜 : 𝐋𝐨𝐚 𝐁𝐥𝐮𝐞𝐭𝐨𝐨𝐭𝐡 ( 𝐁𝐨𝐬𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 )
🎀 Điều kiện:
– Thanh toán 100% giá trị khi giao hàng
– Không áp dụng đổi/trả hàng với đơn hàng khuyến mãi
– Khuyến mại này tính trên từng đơn hàng của đại lý và chỉ áp dụng với số lượng hàng có sẵn trong kho Gia Linh.
– Có xuất VAT hàng được khuyến mại và giá trừ vào các model trong đơn hàng.

Trả lời